Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2015
Dispoziţie şedinţă ordinară în data de 17.12.2015
Publicat: 11 decembrie 2015, 18:05, Actualizat: 21 decembrie 2015, 09:33
DISPOZIŢIA NR.22078

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 17.12.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

Puncte peste ordinea de zi:

 

1. Proiect de hotarare privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 28.12.2015

2. Proiect de hotarare privind execuţia bugetară a creditelor externe, la data de 30 noiembrie 2015

3. Proiect de hotarare privind execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30 noiembrie 2015

4. Proiect de hotarare privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a proiectului „“Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte si meserii”, cod SMIS 53682

5. Proiect de hotarare privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a proiectului „Business Center Sud Craiova”, cos SMIS 39070

6. Proiect de hotarare privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere si dotare Cămin Cultural nr.1 Pielesti”, cod SMIS 40122

7. Proiect de hotarare privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de crestere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”

8. Proiect de hotarare privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a proiectului „Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”

9. Proiect de hotarare privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a proiectului “Amenajarea de parcuri si grădini în municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”, cod SMIS 47919

10. Proiect de hotarare privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CresTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.1”, cos SMIS 48905

11. Proiect de hotarare  privind aprobarea finalizării până la data de 30.06.2016 a proiectului „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CresTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 30.1”, cos SMIS 48904

12. Proiect de hotarare privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a proiectului “Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova”, cod SMIS 14794

13. Proiect de hotarare privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a proiectului „Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Naţional”, cod SMIS 40755

14. Proiect de hotarare privind aprobarea finalizării, până la data de 30.06.2016, a proiectului „Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu”

15. Proiect de hotarare privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului Craiova si Dr. Dănciulescu Alina Mihaela, având ca obiect exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucuresti, bl.N1b, ap.1

16. Proiect de hotarare privind concesionare unor bunuri către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

17. Proiect de hotarare privind  alocarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova a fondurilor necesare pentru acordarea  ajutoarelor de urgenţă, către persoanele afectate de incendiul provocat în data de 11.12.2015, în Târgul Municipal Craiova

 

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind luare act de cererea de demisie a dlui. Cherciu Dan Adrian, din calitatea de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova.

2.      Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al dlui. Florescu Marinel.

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2015.

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului 2015.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015.

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2015.

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2015.

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2015.

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie, pe anul 2015.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2015.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2015.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2015.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2015.

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., pe anul 2015.

15.  Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, doamna Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor Salubris Dolj, ordinea de zi din data de 21.12.2015.

16.  Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 28.12.2015.

17.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova, pentru anul 2015.

18.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal Craiova.

19.  Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna ianuarie 2016.

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţei sociale, situate în municipiul Craiova, str.Gîrleşti, bl.66, sc.1, ap.17.

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.110044/2009 şi nr.131326/2009.

22.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

23.  Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.38415/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Dumitru Vica, către dr. Popescu Veronica, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Popescu Veronica.

24.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.274/2006, ce are ca obiect terenul situat în Parcul Nicolae Romanescu, aferent Restaurantului Romantic.

25.  Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.38448/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Vădăstreanu Liliana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Vădăstreanu Liliana.

26.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37434/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Lupu Virginia, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Lupu Virginia.

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui  spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrat de Colegiul Naţional „Carol I”, situat în str. Ion Maiorescu, nr.2.

28.  Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Împăratul Traian, nr.14-14A.

29.  Proiect de hotărâre privind transmiterea către S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. a bunului „Tronson reţea utilitară gaze naturale deviată str. Alunului”.

30.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2016.

31.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova.

32.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova.

33.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.390/2015 referitoare la aprobarea Programului comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 2015-2016.

34.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2016.

35.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova.

36.  Întrebări şi interpelări.

 

                                                                                          

                                                                                                                        Emisă azi  11.12.2015