Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2015
Dispoziţie şedinţă de îndată 26.10.2015
Publicat: 23 octombrie 2015, 12:40, Actualizat: 23 octombrie 2015, 14:23
DISPOZIŢIA NR.8471
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

În temeiul art.39 alin.2 şi 4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă, în data de 26.10.2015, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ”, să voteze înfiinţarea operatorului regional.

 

 

 

 

                                                                                                                    Emisă azi  23.10.2015