Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2015
Dispozitie de indata 18.05.2015
Publicat: 15 mai 2015, 14:04
DISPOZIŢIA NR.4278

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

În temeiul art.39 alin.2 şi 4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă, în data de 18.05.2015, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

 

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2015.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de cofinanţare pentru realizarea obiectivului de investiţii „Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”-bvd.Ştirbei Vodă, nr.34.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2015.

 

 

 

 

                                                                                        Emisă azi  15.05.2015