Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2015
Dispoziție ședinţă ordinară din data de 27.08.2015
Publicat: 21 august 2015, 14:13, Actualizat: 26 august 2015, 16:24
DISPOZIŢIA NR.7128

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

D I S P U N E:

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 27.08.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Modificari ordinea de zi:

1. Punctul 2 modificat

2. Punctul 5 modificat 

 

Puncte peste ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la parcelarea unui teren situat în Tarlaua 24, Parcelele 2, 3, 3/1, 4, în 24 parcele şi introducerea în intravilan

2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate şi autorizate din municipiul Craiova

3Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.679/2014 referitoare la aprobarea planului de investiţii al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune operatorului regional S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2015

 

 

 Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Dindirică Lucian Costin.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2015.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2015.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2015.
 6. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.08.2015.
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume pentru premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de admitere în liceu şi media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iulie 2015.
 8. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Asociaţia „Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă”, în vederea organizării Festivalului „Tarafuri şi fanfare”, Ediţia a X-a.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Asociaţia de Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă–Agenda 21, în vederea implementării proiectului „Guvernare Incluzivă”.
 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia Creştină „Ethos”.
 11. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna septembrie 2015.
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal Craiova.
 13. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei secţii de box în cadrul Sport Club Municipal Craiova.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2015.
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2015.
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2015.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 24 locuinţe situate în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3B, bl.H9, sc.1 (20 u.l.), str.Tabaci, nr.3A, bl.H8, sc.2, ap.191.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situate în municipiul Craiova.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe sociale între titularii contractelor de închiriere nr.674/2014 şi nr.56618/2015.
 20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.
 21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către  S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în zona str.Câmpia Islaz, la intersecţia cu str.Călugăreni.
 22. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Împăratul Traian, nr.39.
 23. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală şi Piaţa Valea Roşie.
 24. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a spaţiului situat în municipiului Craiova, str.1 Mai, bl.7, parter. 
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str.Înfrăţirii, nr.2, bl.10D-10E, parter.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str.Doljului, nr.35.
 27. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.246/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, Tărăşescu Aurel şi Tărăşescu Marcel.
 28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.229/2015 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.
 29. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul Craiova.
 30. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii din Aleea Mareşal Ion Antonescu, în Aleea 1 Mai, din municipiul Craiova.
 31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.505/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului local de urbanism referitor la cromatica faţadelor pentru creşterea calităţii arhitectural­ambientale a clădirilor în municipiul Craiova.
 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.845/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului local referitor la amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova.
 33. Întrebări şi interpelări.

 

                                                                                                                  Emisă azi  21.08.2015