Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2015
Dispoziție ședinţă extraordinară în data de 12.02.2015
Publicat: 9 februarie 2015, 13:14

 

DISPOZIŢIA NR.2273

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 12.02.2015, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

        PUNCTE PESTE ORDINEA DE ZI:

        1.  Proiect de hotărâre privind constituirea ca parte civilă a municipiului Craiova în Dosarul nr.5235/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local a alocaţiei zilnice de hrană şi a sumelor necesare pentru acordarea drepturilor băneşti pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în învăţământul de masă din municipiul Craiova.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe, pe anul 2015.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2015.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2015.

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2015.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2015.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2015.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2015.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2015.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2015.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pe anul 2015.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2015.

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 2015.

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2015.

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2015.

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Termo Craiova S.R.L., pe anul 2015.

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2015.

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2015.

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova a proiectului „ECO Education for healthy environment”, în cadrul căruia Liceul „Traian Vuia” Craiova este partener.

21.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.254/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.6”.

22.  Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare, în vederea stabilirii preţului de achiziţie a imobilului situat în municipiului Craiova, str.Amaradia, nr.70B, bl.F5a.

23.  Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare, în vederea stabilirii preţului de închiriere a spaţiului situat în municipiul Craiova, galeria comercială a Centrului Comercial Auchan Craioviţa.

24.  Proiect de hotarâre privind atribuirea contractului de delegare pentru activitatea de întreţinere-menţinere a sistemului de iluminat public din municipiul Craiova.

 

 

Dispozitia primarului

 

 

   Emisă azi  09.02.2015