Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2015
Dispoziție ședinţă extraordinară în data de 10.12.2015
Publicat: 7 decembrie 2015, 09:18, Actualizat: 9 decembrie 2015, 14:10
DISPOZIŢIA NR. 10041

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

 

În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 10.12.2015, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

Puncte peste ordinea de zi:

 

Proiect de hotarare privind aprobarea Acordurilor de Parteneriat între Municipiul Craiova şi Primăria Oslo-Norvegia şi între Municipiul Craiova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, având ca obiect implementarea proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare”

 

 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional nr.1 la Convenţia de cofinanţare pentru obiectivul de investiţii „Complex Sportiv Craiova-Stadion de fotbal, b-dul Ştirbei Vodă, municipiul Craiova, judeţul Dolj”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.167/2015.

 

 

 

 

                                                                     Emisă azi  04.12.2015