Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2015
Dispoziție ședinţă extraordinară în data de 09.01.2015
Publicat: 9 ianuarie 2015, 14:28
DISPOZIŢIA NR.1

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 09.01.2015, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2014.

 

 

 

 

 

 

 Emisă azi  05.01.2015

Documente ataşate: