Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2015
Dispoziție ședinţă extraordinara din data de 08.10.2015
Publicat: 2 octombrie 2015, 17:02, Actualizat: 7 octombrie 2015, 15:49
DISPOZIŢIA NR. 8116

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

În temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 08.10.2015, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Modificari ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.63/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererii de finanţare) şi a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu

 

 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei culturale a Municipiului Craiova pentru perioada 2015-2025.

2.     Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situate în str.Mihail Kogălniceanu, nr.12

3.     Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situate în str.Mihail Kogălniceanu, nr.13

4.     Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în cartier Rovine, str.Nicolae Iorga, bl.21-43.

 

                                                                     Emisă azi  02.10.2015