Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2012
Dispoziţie şedinţă ordinară Martie 2012
Publicat: 16 martie 2015, 14:46

Dispoziţie şedinţă ordinară Martie 2012

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
În temeiul art. 39 alin. 1 si art. 68 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicata, privind administratia publica locala;

 

D I S P U N E:
Art. unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 29.03.2012ora 10:00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

 

Puncte peste ordinea de zi:

1. Punctul 1
2. Punctul 2

 

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

 

1.       Raport privind activitatea desfasurata de Politia Locala a Municipiului Craiova, în anul 2011.

2.       Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

3.       Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale a Municipiului Craiova.

4.       Proiect de hotarâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, cât si pentru însotitorii, asistentii personali si asistentii personali profesionisti ai acestora, pentru luna aprilie 2012.

5.       Proiect de hotarâre privind schimbarea denumirii institutiei de învatamânt Grup Scolar “George Bibescu” Craiova, în LICEUL TEHNOLOGIC “GEORGE BIBESCU” CRAIOVA, nivelul scolarizat LIC TEH/POS, începând cu anul scolar 2012 – 2013.

6.       Proiect de hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012, catre Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova.

7.       Proiect de hotarâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Teatrul pentru Copii si Tineret “Colibri” Craiova, precum si a proiectului de management câstigator.

8.       Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome de Termoficare Craiova, pe anul 2012.

9.       Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2012.

10.   Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C. Piete si Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2012.

11.   Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Craiova.

12.   Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spatii si terenuri ocupate de constructii provizorii, cu destinatia de spatii comerciale, productie si prestari servicii, situate în pietele din municipiul Craiova.

13.   Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate constructii provizorii, cu destinatia de spatii comerciale, productie si prestari servicii.

14.   Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, pe care sunt amplasate constructii provizorii, cu destinatia de garaj.

15.   Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a patru locuinte, proprietatea privata a municipiului Craiova si aflate în administrarea Consiliului Local al Muncipiului Craiova.

16.   Proiect de hotarâre privind concesionarea prin negociere directa, catre Asociatia de Proprietari bl.153 Craiovita Noua, a unui teren apartinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în Craiovita Noua, str. Constantin Iotzu.

17.   Proiect de hotarâre privind scoaterea la licitatie publica, în vederea concesionarii, a terenului apartinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în cart. 1 Mai, str.Constantin Severeanu, nr.10 D, în vederea realizarii unei parcari.

18.   Proiect de hotarâre privind aprobare depunerii la Agentia de Interventii si Plati în Agricultura, a cererii de plata pentru suprafata de 94,62 ha islaz comunal.

19.   Proiect de hotarâre privind aprobarea însusirii raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.21.

20.   Proiect de hotarâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

21.   Proiect de hotarâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

22.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentatiei de Avizare a lucrarilor de interventii privind obiectivul de investitii “Pod rutier str. Bucovat – Serca Craiova”.

23.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentatiei de Avizare a lucrarilor de interventii privind obiectivul de investitii “Pod rutier Stirbei Voda Craiova”.

24.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentatiei de Avizare a lucrarilor de interventii privind obiectivul de investitii “Pod rutier peste calea ferata Lapus Craiova”.

25.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentatiei de Avizare a lucrarilor de interventii privind obiectivul de interventii “Pod rutier Valea Gangului”.

26.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentatiei de Avizare a lucrarilor de interventii privind obiectivul de investitii “Pod rutier Brestei în incinta fostului C.A.P. Cernele”.

27.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentatiei de Avizare a lucrarilor de interventii privind obiectivul de investitii “Pod rutier peste canal colector zona Balta Verde”.

28.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentatiei de Avizare a lucrarilor de interventii privind obiectivul de investitii “Pod tramvai Amaradia”.

29.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentatiei de Avizare a lucrarilor de interventii privind obiectivul de investitii “Pod rutier peste calea ferata Plaiul Vulcanesti”.

30.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentatiei de Avizare a lucrarilor de interventii privind obiectivul de investitii “Pod rutier Tancodrom”.

31.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la “Înlocuire sistem de încalzire cu sobe pe gaze naturale cu instalatii pentru utilizarea energiei termice în sistem centralizat” la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Victor Babes” Craiova.

32.   Proiect de hotarâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Studiului de Fezabilitate referitor la “Semaforizarea intersectiei strazii Caracal cu str. Gheorghe Chitu”.

33.   Proiect de hotarâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Studiului de Fezabilitate referitor la “Alimentare cu apa si canalizare menajera pentru cartier Rovine II”.

34.   Proiect de hotarâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.463/2011 referitoare la aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din învatamântul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul 2011 – 2012.

35.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui imobil, cu regim de înaltime S+P+4, cu destinatia de locuinte colective si functiuni complementare, în municipiul Craiova, b-dul. Nicolae Titulescu, nr.62 A.

36.   Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova.

37.   Proiect de hotarâre privind închirierea prin negociere directa a terenurilor aflate sub constructiile în care se desfasoara activitati economice, edificate pe terenurile ce apartin domeniului privat al municipiului Craiova.

 

38. Întrebari si interpelari.