Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2012
Dispoziţie şedinţă ordinară Ianuarie 2012
Publicat: 12 martie 2015, 14:07
Dispoziţie şedinţă ordinară Ianuarie 2012
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
În temeiul art.39 alin.1 si art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicata, privind administratia publica locala;
 
D I S P U N E:
Art. unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 26.01.2012, ora 10:00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.
Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:
 
Puncte peste ordinea de zi:
 

1.       Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului (cererii de finantare) “Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”.

2.       Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului (cererii de finantare) “Amenajare parcare subterana în zona Teatrului National”.

3.       Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului (cererii de finantare) “Reabilitare Teatru de Vara din Parcul Nicolae Romanescu”.

4.       Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “Modernizare Piata 1 Mai”.

5.       Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “Modernizare Piata Centrala – Zona de Nord Vest”.

6.       Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “Modernizare Grup Sanitar Piata Centrala”.

7.       Proiect de hotarâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, cât si pentru însotitorii, asistentii personali si asistentii personali profesionisti ai acestora, pentru luna februarie 2012.

8.       Proiect de hotarâre privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, încadrati cu contract de munca în municipiul Craiova, pentru anul 2012.

9.       Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective, a comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si a criteriile de participare, în vederea organizarii concursului la Teatrul Liric “Elena Teodorini” Craiova.

10.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare si functionare al Pietei Valea Rosie si al Pietei Craiovita Noua-Big.

11.   Proiect de hotarâre privind modificarea contractului de concesiune nr.232/2003, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova si S.C. GETRANS SUMA 2-3 IMPEX S.R.L.

12.   Proiect de hotarâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37431/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova si dr. Roman Margareta – Rodica medic titular al Cabinetului medical individual dr. Roman Margareta – Rodica.

13.   Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Conventiei de colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova si Asociatia “The European House”.

14.   Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Conventiei de Colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova si Asociatia Nationala pentru Copii si Adulti cu Autism din România -Filiala Craiova.

15.   Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spatii si terenuri ocupate de constructii provizorii, cu destinatia de spatii comerciale, productie si prestari servicii, situate în pietele din municipiul Craiova.

16.   Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate constructii provizorii, cu destinatia de spatii comerciale, productie si prestari servicii.

17.   Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Craiova.

18.   Proiect de hotarâre privind repartizarea unei locuinte pentru tineri, destinata închirierii, construita prin programe de investitii la nivel national, situata în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.1C, bl. T3, sc. 5, ap. 6.

19.   Proiect de hotarâre privind atribuirea, în vederea închirierii fara licitatie publica, catre Centrul European pentru Integrarea Romilor, a spatiului situat în cartier Cornitoiu, bl. 5 – parter.

20.   Proiect de hotarâre privind atribuirea în folosinta gratuita, pe perioada functionarii Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, a doua terenuri ce apartin domeniului public al municipiului Craiova, situate în Aleea Teatrului, nr.1, în vederea amenajarii unor locuri de parcare.

21.   Proiect de hotarâre privind scoaterea la licitatie publica, în vederea închirierii, a unui teren care apartine domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piata Valea Rosie.

22.   Proiect de hotarâre privind scoaterea la licitatie publica, în vederea concesionarii, a spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, Brazda lui Novac, str. 1 Decembrie 1918, nr.14.

23.   Proiect de hotarâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

24.   Proiect de hotarâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

25.   Proiect de hotarâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Muncipiului Craiova nr.448/2011 referitoare la aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2012.

26.   Proiect de hotarare privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 266/2011 referitoare la aprobarea schimbului, având ca obiect terenul proprietate privata situat în str. Caracal, nr.35 B si terenul apartinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Pietii, nr.2.

27.   Proiect de hotarare privind modificarea Hotarârii Consiliul Local al Municipiului Craiova nr.449/2011 referitoare la aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice din pietele si târgurile din municipiul Craiova, pentru anul 2012.

28.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea configuratiei urbane functionale si structura volumetrica, în municipiul Craiova, str. Maria Tanase.

29.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la analizarea posibilitatilor de construire extindere, în conditiile indicatorilor existenti în documentatiile aprobate, în municipiul Craiova, zona aferenta str. Aries.

30.   Proiect de hotarâre privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderearea configuratiei urbane, functionala si structura volumetrica, în municipiul Craiova, str. Caracal.

31.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reanalizarea tramei stradale în conditiile proprietatilor aparute dupa aprobarea Planului Urbanistic Zonal BV2, în municipiul Craiova, zona Aleea Drumul Cornesului.

32.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reactualizarea conditiilor de construire, fara schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General privind trama stradala si aliniamente constructii, în municipiul Craiova, str. Caliman.

33.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reactualizarea conditiilor de construire, fara schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General, în municipiul Craiova, zona B-dul Carol I, str. Pacii si str. Stefan cel Mare.

34.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconversia functionala a str. Dr. Victor Papillian si a indicilor destinatiei propuse în municipiul Craiova, zona str. Dr. Victor Papillian.

35.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reanalizarea tramei stradale în conditiile proprietatilor aparute dupa aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Bucuresti – Aeroport, în municipiul Craiova, zona str. Pescarusului.

36.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la analizarea posibilitatilor de construire în conditiile respectarii functiunii si regimului de înaltime, conform Planului Urbanistic General aprobat si a conditiilor existente în zona str. Dr. Victor Papillian, nr.2 B.

37.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea configuratiei urbane functionale si structura volumetrica, în municipiul Craiova, zona Tarlaua 77, Parcela 14.

38.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconversia functionala si a indicilor conform destinatiei propuse, în municipiul Craiova, zona str. Calea Unirii – Gheorghe Doja.

39.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementarea posibilitatii de construire în str. Brestei, zona cu interdictie de construire pâna la aprobarea Planului Urbanistic Zonal/ Planului Urbanistic de Detaliu.

40.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reactualizarea conditiilor de construire, fara schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General privind trama stradala si aliniamente constructii în municipiul Craiova, zona str. Renasterii si str. Grigore Alexandrescu.

41.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la analizarea si reglementarea posibilitatilor de construire, în municipiul Craiova, zona Aleea 2 Toamnei.

42.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la revizuirea reglementarilor fara modificarea tramei stradale conform Planului Urbanistic General aprobat prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.23/2000, în municipiul Craiova, zona str. Vasile Alecsandri, Gilortului, Dezrobirii.

43.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la analizarea reglementarilor si functionalitatii, conform Planului Urbanistic General aprobat, în municipiul Craiova, zona str. Spania.

44.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la analizarea si reglementarea posibilitatilor de construire privind reanalizare trama stradala si aliniamente constructii în municipiul Craiova, zona str. General Stefan Falcoianu.

45.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la analizarea si reglementarea posibilitatii de construire în municipiul Craiova, zona str. Sararilor, str. Mircesti, str. Henri Coanda si str. Calea Bucuresti.

46.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reanalizarea posibilitatilor de construire în zona adiacenta str. George Fotino, cu pastrarea conditiilor din Planul Urbanistic Zonal “schimbare destinatie din teren de sport, în zona de locuinte colective si functiuni complementare, cu regim de înaltime P+2…4″, în municipiul Craiova, zona str. George Fotino.

47.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la analizarea reglementarilor si functionalitatii zonei, conform Planului Urbanistic General aprobat pentru zona str. 1 Decembrie 1918.

48.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la analizarea si reglementarea posibilitatilor de construire, în municipiul Craiova, zona str. Stejarului.

49.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea configuratiei urbane, functionala si structura volumetrica, în municipiul Craiova, zona str. Toporasi

50.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la regenerarea urbana prin reconversie functionala, în municipiul Craiova, zona str. Traian Demetrescu – Eugeniu Carada si str. Panait Mosoiu.

51.   Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementarea conditiilor de construire în zona str. Traian Lalescu, str. Arh. Ion Mincu în conditiile realizarii strapungerii str. Traian Lalescu – str. Henri Coanda si a situatiei juridice a terenurilor din zona.

52.   Proiect de hotarâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.217/2005 referitoare la aprobarea Regulamentului de acces a vehiculelor în Parcul “Nicolae Romanescu”.