Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2012
Dispoziţie şedinţă ordinară Februarie 2012
Publicat: 12 martie 2015, 10:06
Dispoziţie şedinţă ordinară Februarie 2012
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
 
În temeiul art. 39 alin. 2 si art. 68 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicata, privind administratia publica locala;
 
D I S P U N E:
Art. unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 23.02.2012, ora 10:00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.
 
 
 
Puncte peste ordinea de zi:
1. Punctul 1
2. Punctul 2
 
 
Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:
01. Raport privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din municipiul Craiova, în semestrul al II lea al anului 2011.
02.Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, pe anul 2012.
03.Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare Craiova, pe anul 2012.
04.Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2012.
05.Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Piete si Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2012.
06.Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2012.
07.Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova pentru activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru anul 2012.
08.Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012.
09.Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, pe anul 2012.
10.Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome de Termoficare Craiova, pe anul 2012.
11.Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2012.
12.Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C. Piete si Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2012.
13.Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2012.
14.Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Victor Babes” Craiova, pe anul 2012.
15.Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Clinic Municipal “Filantropia” Craiova, pe anul 2012.
16.Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012.
17.Proiect de hotarâre privind acordarea de facilitati pe mijloacele de transport ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de persoane.
18.Proiect de hotarâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, cât si pentru însotitorii, asistentii personali si asistentii personali profesionisti ai acestora, pentru luna martie 2012.
19.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local, pe anul 2012, pentru repartizarea persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social.
20.Proiect de hotarâre privind stabilirea, pentru anul 2012, a nivelului contributiei Consiliului Local al Municipiului Craiova la finantarea activitatii de protectie a copilului care beneficiaza de o masura de ocrotire, respectiv institutionalizare sau dare în plasament, din municipiul Craiova.
21.Proiect de hotarâre privind aprobarea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de proiecte de management la Teatrul Liric “Elena Teodorini” Craiova.
22.Proiect de hotarâre privind schimbarea sediului administrativ al Spitalului Clinic Municipal “Filantropia” Craiova.
23.Proiect de hotarâre privind aprobarea atribuirii, catre S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., a contractului de delegare pentru unele activitati ale serviciului de salubrizare.
24.Proiect de hotarâre privind aprobarea contractului – cadru de superficie încheiat cu proprietarii contructiilor provizorii în care se desfasoara activitati economice, edificate pe terenuri apartinând domeniului privat al municipiului Craiova.
25.Proiect de hotarâre privind atribuirea, catre Ilie Gheorghe, a spatiului cu destinatia de locuinta, situat în municipiul Craiova, str. Elena Farago, bl.122A, sc.1, ap.2.
26.Proiect de hotarâre privind repartizarea, catre Dîrvareanu Ileana Adela, a unei locuinte pentru tineri, destinata închirierii, construita prin programe de investitii la nivel national, situata în municipiul Craiova, bvd. Oltenia, nr.1A, bl. T1, sc.6, ap.7.
27.Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Craiova.
28.Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spatii si terenuri ocupate de constructii provizorii, cu destinatia de spatii comerciale, productie si prestari servicii, situate în pietele din municipiul Craiova.
29.Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate constructii provizorii, cu destinatia de spatii comerciale, productie si prestari servicii.
30.Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.38983/2006 încheiat între Consiliul Local al municipiului Craiova si dr. Enculescu Magdalena Georgeta.
31.Proiect de hotarâre privind modificarea contractului de concesiune nr.48421/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova si Cabinet medical individual dr. Godeanu Mihaela.
32.Proiect de hotarâre privind modificarea contractului de asociere nr.10/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova si S.C. ULTRAVISION S.R.L. Bucuresti.
33.Proiect de hotarâre privind dezmembrarea unui teren situat în Piata Veche si vânzarea acestuia, prin negociere directa, catre S.C. Gulliver Com S.R.L.
34.Proiect de hotarâre privind scoaterea la licitatie publica, în vederea închirierii, a unui teren si a unor spatii comerciale situate în situate în Piata Big Craiovita Noua, Piata Centrala Craiova, Piata Chiriac Craiova si Piata Veche Craiova.
35.Proiect de hotarâre privind scoaterea la licitatie publica, în vederea închirierii, a unui teren aflat în administrarea Scolii nr.39 “Nicolae Balcescu” Craiova.
36.Proiect de hotarâre privind scoaterea la licitatie publica, în vederea închirierii, a unui teren care apartine domeniului public, situat în bd. Maresal I. Antonescu, zona Confectii, pentru montarea unui dispozitiv publicitar.
37.Proiect de hotarâre privind aprobarea însusirii rapoartelor de evaluare a imobilelor situate în municipiul Craiova, str. Filantropia, nr.1 si nr.1 bis
38.Proiect de hotarâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Craiova.
39.Proiect de hotarâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.
40.Proiect de hotarâre privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova.
41.Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentatiei de Avizare a investitiei “Pod pasaj rutier Electroputere”.
42.Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentatiei de Avizare a investitiei “Pod rutier peste calea ferata drum Melinesti”.
43.Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investitii “Semaforizare str. Henry Ford – acces parcare Ford”.
44.Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investitii “Refunctionalizare cladire gradinita, construire grupuri sanitare si racordare la utilitati – scoala 19 pentru gradinita 17″.
45.Proiect de hotarâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Muncipiului Craiova nr.448/2011 referitoare la aprobarea impozitelor si taxelor locale, pe anul 2012.
46.Proiect de hotarâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Muncipiului Craiova nr.327/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Crese, Cabinete Medicale si de Medicina Dentara din Unitatile de Învatamânt din Municipiul Craiova.
47.Proiect de hotarâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Muncipiului Craiova nr.466/2009 referitoare la contractele de închiriere, având ca obiect terenuri care apartin domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate constructii provizorii.