Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2012
Dispoziţie şedinţă ordinară Aprilie 2012
Publicat: 16 martie 2015, 15:22
Dispoziţie şedinţă ordinară Aprilie 2012
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
În temeiul art. 39 alin. 1 si art. 68 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicata, privind administratia publica locala;
 
D I S P U N E:
Art. unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 26.04.2012, ora 10:00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.
 
Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:
 
01.Proiect de hotarâre privind aprobarea situatiilor financiare, pe anul 2011.
02.Proiect de hotarâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova, aferenta trimestrului I (31 martie).
03.Proiect de hotarâre privind aprobarea executiei bugetului creditelor externe si interne al municipiului Craiova, aferenta trimestrului I (31 martie).
04.Proiect de hotarâre privind aprobarea executiei bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Craiova, aferenta trimestrului I (31 martie).
05.Proiect de hotarâre privind aprobarea executiei bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, aferenta trimestrului I (31 martie).
06.Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.
07.Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.