Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2012
Dispoziţie şedinţă extraordinară Februarie 2012
Publicat: 10 martie 2015, 10:33
Dispoziţie şedinţă extraordinară Februarie 2012
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
În temeiul art. 39 alin. 2 si art. 68 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicata, privind administratia publica locala;
 
 
D I S P U N E:
Art. unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară în data de 02.02.2012, ora 10:00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.
Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:
 
1. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului creditelor externe si interne, pentru anul 2012.
3. Proiect de hotarâre privind aprobarea aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2012.
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Victor Babes” Craiova, pe anul 2012.
5. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal “Filantropia” Craiova, pe anul 2012.
6. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012.
7. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Craiova, pe anul 2012.
8. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2012.
9.  Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.
10. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Caminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2012.
11. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatile aducatoare de venituri proprii ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012.
12. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.
13. Proiect de hotarâre privind aprobarea ordonatorilor tertiari de credite ai bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012.
14. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2012.
15. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Politiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2012.
16. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.
17. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Craiova, pe anul 2012.
18. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Crese, Cabinete Medicale si de Medicina Dentara din Unitatile de Învatamânt din Municipiul Craiova, pentru anul 2012.
19. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Caminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2012.
20. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Filarmonicii “Oltenia” Craiova, pentru anul 2012.
21. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Teatrului pentru Copii si Tineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2012.
22. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Teatrului Liric “Elena Teodorini” Craiova, pentru anul 2012.
23. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Ansamblului Folcloric “Maria Tanase” Craiova, pentru anul 2012.
24. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Casei de Cultura “Traian Demetrescu” Craiova, pentru 2012.