Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2012
Dispoziţie şedinţă extraordinară Aprilie 2012
Publicat: 16 martie 2015, 15:15

Dispoziţie şedinţă extraordinară Aprilie 2012

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
În temeiul art. 39 alin. 2 si art. 68 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicata, privind administratia publica locala;

 

 

D I S P U N E:
Art. unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară în data de 13.04.2012ora 10:00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare, pe anul 2011
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, aferentă trimestrului I (31 martie).
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă trimestrului I (31 martie).
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Craiova, aferentă trimestrului I (31 martie)
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă trimestrului I (31 martie).
  6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.
  7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.