Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2012
Dispozitie sedinta extraordinara 23.11.2012
Publicat: 25 martie 2015, 10:28

Dispozitie sedinta extraordinara 23.11.2012

DISPOZIŢIA NR.5178

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

În temeiul art.39 alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 23.11.2012ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Puncte peste ordinea de zi:

1.  Teren Valea Sarpelui

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2012.
  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.
  4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Sălii Polivalente către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor şi preţurilor aferente folosinţei Sălii Polivalente.
  6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2012.
  7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice, Documentaţiei de Avizare Lucrări Intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru „Reamenajare locuri de joacă pentru copii”