Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2012
Dispoziție ședinţă extraordinară septembrie 2012
Publicat: 23 martie 2015, 12:12

Dispoziție ședinţă extraordinară septembrie 2012

 

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

DISPOZIŢIA NR.1516

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

În temeiul art.39 alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 20.09.2012ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.

4.    Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dolj, a unor spaţii proprietatea publică a municipiului Craiova, în vederea desfăşurării activităţii Secţiilor de Poliţie nr.2 şi nr.3.

5.    Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., a unor suprafeţe de teren proprietatea municipiului Craiova.

6.    Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Craiova, a unui teren situat în str.Spania, nr.35A.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii „Amenajare adăpost pentru câini”.

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2012 referitoare la aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2012.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de cofinanţare şi a cheltuielilor aferente subprogramului „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova”, împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze convenţia de cofinanţare a subprogramului, precum şi modificarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate  referitor la „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova”.