Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2012
Dispoziție ședinţă extraordinară în data de 19.10.2012
Publicat: 24 martie 2015, 16:07

Dispoziție ședinţă extraordinară în data de 19.10.2012

DISPOZIŢIA NR.1897

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

În temeiul art.39 alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 19.10.2012ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului „Cetăţean de Onoare” Post mortem al Municipiului Craiova reprezentantului minorităţii macedonene în Parlamentul României, deputat Liana Dumitrescu.
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.
  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2012.
  4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova.