Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2012
Dispoziție ședință solemnă octombrie 2012
Publicat: 24 martie 2015, 16:11

Dispoziție ședință solemnă octombrie 2012

DISPOZIŢIA NR.1966 PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

În temeiul art. 39 alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată,  privind administraţia publică locală;

 

                                                           D I S P U N E:

 

Art. unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  solemnă  în data  de 26.10.2012ora 10,00în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

  

  1. Prezentare de mesaje şi alocuţiuni cu ocazia Zilelor Municipiului Craiova 2012.
  2. Conferirea titlului de „Cetăţean de onoare” unor personalităţi marcante ale municipiului Craiova.
  3. Premierea elevilor şi a sportivilor craioveni cu rezultate şi performanţe deosebite în anul şcolar 2011-2012.