Evenimente
Acte utile
Consultare publică
Servicii online
Propuneri/Sesizări
Taxe/Impozite
Primăria »
Administrator public
Atribuțiile administratorului public
Publicat: 23 septembrie 2014, 20:15, Actualizat: 28 octombrie 2016, 09:28

 - coordonarea, îndrumarea şi verificarea activităţii personalului din cadrul Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari ;

 - coordonarea, îndrumarea şi verificarea activităţii personalului din cadrul Direcţiei Servicii Publice, cu exceptia Serviciului Administrare si Monitorizare Transport Public si Siguranta Circulatiei;

 - coordonarea, îndrumarea şi verificarea activităţii personalului din cadrul Compartimentului Expert Local pentru Romi, Serviciul Administrativ, Întreţinere, Compartimentul Incubatorul de Afaceri, Compartimentul Secretariat ;

 - coordonarea şi urmărirea punerii în aplicare a prevederilor legale, a hotărârilor Consiliului Local şi ale Dispoziţiilor Primarului în activitatea următoarelor servicii publice de interes local: Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova si S.C. Salubritate Craiova S.R.L.