Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2021
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 24.06.2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 24.06.2021
DISPOZIŢIA NR.5495

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.104263/2021 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 24.06.2021, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

 

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data  de 24.06.2021, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 24.06.2021, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

Emisă azi 17.06.2021

 

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

        Lia-Olguța VASILESCU

               Nicoleta MIULESCU

 

   

                                                                           

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.5495/2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 24.06.2021, ora 10,00

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

  Puncte peste ordinea de zi:
1.  Proiect de hotarâre privind privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2021
2. 

Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2021

  Ordinea de zi:
 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Craiova, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro „O șansă la viață-FIV”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea organizării concursului internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE al IRO, individual”, în perioada 22-26 septembrie 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea organizării concursului internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE al FCI, pe echipe”, în perioada 4 -7 noiembrie 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local, şi Federația Română de Automobilism Sportiv, prin Club Sportiv AMC Racing, în vederea susţinerii evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER RALLY 2021”, în perioada 10-11 septembrie 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.5, ap.11

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.3

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, a spaţiului din imobilul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Dimitrie Gerota, nr.22

 1.  

Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în  Piaţa Craioviţa Nouă Big din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Liceul ,,Voltaire” Craiova şi Liceul „Ştefan Odobleja” Craiova, a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Electroputere, nr.21

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale „Elena Farago” Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Şanse egale la educaţie pentru copiii din judeţele Dolj şi Vâlcea, cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate”

 1.  

Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,    

    Nicoleta MIULESCU

 


03/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.