Evenimente
Acte utile
Consultare publică
Servicii online
Propuneri/Sesizări
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2017
Iulie 2017 - Regulamentul pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general local pentru anul 2017, conform Legii nr. 350/2005
Publicat: 17 iulie 2017, 20:32, Actualizat: 24 iulie 2017, 10:48

Primăria Municipiului Craiova a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, pentru Regulamentul pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general local pentru anul 2017, conform Legii nr. 350/2005

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul supus consultării, până la data de 27.08.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro.

Documente ataşate:
Publicat: 18 iulie 2017, 08:52
Publicat: 18 iulie 2017, 08:52
Publicat: 18 iulie 2017, 08:52
Publicat: 18 iulie 2017, 08:52
Publicat: 18 iulie 2017, 08:52
Publicat: 18 iulie 2017, 08:52
Publicat: 18 iulie 2017, 08:52
Publicat: 18 iulie 2017, 08:52
Publicat: 18 iulie 2017, 08:52
Publicat: 18 iulie 2017, 08:52
Publicat: 18 iulie 2017, 08:52